سایت در حال بارگذاری می باشد...
امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 24 June , 2018

واگرایی مخفی مثبت با RSI در تایم هفتگی

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی
بپاس ۲۲۸۰
ملت ۱۸۲۳
پارسيان ۱۶۷۱
مداران ۳۸۷۴
رتاپ ۳۲۲۰
رکيش ۳۱۱۰
رانفور ۲۳۶۹۷
ثرود ۱۲۱۱
ثفارس ۲۳۴۱
ثعمرا ۱۲۳۰
ثشاهد ۱۲۰۲
ثامان ۱۹۱۳
کرمان ۱۸۱۸۷
وآذر ۵۰۶۲
حتوکا ۱۷۶۶
حفارس ۲۹۲۳
حسينا ۷۱۱۴
حتايد ۲۷۹۹
حپترو ۳۲۴۴
دي ۱۴۰۴
وملل ۱۱۶۲
وتوصا ۱۳۸۳
وتوسم ۱۴۹۵
وبوعلي ۱۰۰۰
کرازي ۱۹۰۹
کخاک ۱۱۸۹۴
ساروم ۲۷۴۲
سبهان ۱۵۶۵۳
سشمال ۱۲۹۸
سمازن ۳۹۷۴
سنير ۱۴۴۲۵
سيدکو ۱۰۵۹
کترام ۲۵۶۲
کپارس ۵۴۸۶
کساوه ۲۳۰۵
کسعدي ۱۸۴۵
کحافظ ۳۴۰۱
شپلي ۴۸۴
شفارس ۲۰۴۰
شپاکسا ۴۰۶۸
شيران ۳۷۵۸
شاملا ۱۲۷۴۵
شمواد ۳۷۴۷
دبالک ۲۵۸۰
دلقما ۲۸۴۸
دسبحا ۳۸۶۵
دکوثر ۱۵۳۲
تيپيکو ۵۱۲۱
دروز ۲۱۱۹
درازک ۱۶۸۴۸
دفارا ۵۷۶۷
دابور ۷۳۴۱
دپارس ۱۲۷۸۸
دزهراوي ۲۲۰۴۹
بهپاک ۴۲۷۸
غالبر ۱۵۱۵
غپينو ۳۲۴۳
غسالم ۳۳۵۰
غشصفا ۵۶۰۲
غدام ۷۹۳۲
غاذر ۵۵۷۲
غچين ۷۶۵۴
غگرجي ۴۴۳۷
غنوش ۳۵۰۹
وبانک ۱۸۴۴
واميد ۱۷۶۵
قهکمت ۴۶۱۵
قلرست ۵۸۰۱
قشهد ۷۸۴۸
خاذين ۸۹۳
خکمک ۱۲۰۱
خلنت ۲۸۴۵
خفنر ۴۵۹۰
بالبر ۲۴۶۵
بکاب ۱۴۷۴۴
تکنو ۲۳۲۷
لابسا ۲۵۶۵
لسرما ۳۹۷۳
لبوتان ۳۶۳۷
تکشا ۳۷۸۹
فاذر ۳۰۴۲
فاراک ۱۴۳۷
فاما ۴۲۲۴
فجام ۹۴۲۱
ذوب ۷۸۰
فلوله ۶۷۸۷
فملي ۱۸۴۸
فباهنر ۶۱۹۶
فمراد ۳۱۶۷
هرمز ۲۰۰۰
فجر ۶۲۹۷
فپنتا ۱۴۲۹۴
فنورد ۴۷۳۱
فسپا ۲۳۱۱
پدرخش ۳۸۳۳
پتاير ۳۴۰۳
پکرمان ۲۷۷۰
پکوير ۳۷۲۲
چکاوه ۳۰۵۶
چفيبر ۵۱۰۰
وملي ۱۴۰۶۲
نبروج ۳۷۱۶
کنور ۲۳۹۲
کدما ۱۳۳۷۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واگرایی مخفی مثبت با RSI در تایم هفتگی

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی
بپاس ۲۲۸۰
ملت ۱۸۲۳
پارسيان ۱۶۷۱
مداران ۳۸۷۴
رتاپ ۳۲۲۰
رکيش ۳۱۱۰
رانفور ۲۳۶۹۷
ثرود ۱۲۱۱
ثفارس ۲۳۴۱
ثعمرا ۱۲۳۰
ثشاهد ۱۲۰۲
ثامان ۱۹۱۳
کرمان ۱۸۱۸۷
وآذر ۵۰۶۲
حتوکا ۱۷۶۶
حفارس ۲۹۲۳
حسينا ۷۱۱۴
حتايد ۲۷۹۹
حپترو ۳۲۴۴
دي ۱۴۰۴
وملل ۱۱۶۲
وتوصا ۱۳۸۳
وتوسم ۱۴۹۵
وبوعلي ۱۰۰۰
کرازي ۱۹۰۹
کخاک ۱۱۸۹۴
ساروم ۲۷۴۲
سبهان ۱۵۶۵۳
سشمال ۱۲۹۸
سمازن ۳۹۷۴
سنير ۱۴۴۲۵
سيدکو ۱۰۵۹
کترام ۲۵۶۲
کپارس ۵۴۸۶
کساوه ۲۳۰۵
کسعدي ۱۸۴۵
کحافظ ۳۴۰۱
شپلي ۴۸۴
شفارس ۲۰۴۰
شپاکسا ۴۰۶۸
شيران ۳۷۵۸
شاملا ۱۲۷۴۵
شمواد ۳۷۴۷
دبالک ۲۵۸۰
دلقما ۲۸۴۸
دسبحا ۳۸۶۵
دکوثر ۱۵۳۲
تيپيکو ۵۱۲۱
دروز ۲۱۱۹
درازک ۱۶۸۴۸
دفارا ۵۷۶۷
دابور ۷۳۴۱
دپارس ۱۲۷۸۸
دزهراوي ۲۲۰۴۹
بهپاک ۴۲۷۸
غالبر ۱۵۱۵
غپينو ۳۲۴۳
غسالم ۳۳۵۰
غشصفا ۵۶۰۲
غدام ۷۹۳۲
غاذر ۵۵۷۲
غچين ۷۶۵۴
غگرجي ۴۴۳۷
غنوش ۳۵۰۹
وبانک ۱۸۴۴
واميد ۱۷۶۵
قهکمت ۴۶۱۵
قلرست ۵۸۰۱
قشهد ۷۸۴۸
خاذين ۸۹۳
خکمک ۱۲۰۱
خلنت ۲۸۴۵
خفنر ۴۵۹۰
بالبر ۲۴۶۵
بکاب ۱۴۷۴۴
تکنو ۲۳۲۷
لابسا ۲۵۶۵
لسرما ۳۹۷۳
لبوتان ۳۶۳۷
تکشا ۳۷۸۹
فاذر ۳۰۴۲
فاراک ۱۴۳۷
فاما ۴۲۲۴
فجام ۹۴۲۱
ذوب ۷۸۰
فلوله ۶۷۸۷
فملي ۱۸۴۸
فباهنر ۶۱۹۶
فمراد ۳۱۶۷
هرمز ۲۰۰۰
فجر ۶۲۹۷
فپنتا ۱۴۲۹۴
فنورد ۴۷۳۱
فسپا ۲۳۱۱
پدرخش ۳۸۳۳
پتاير ۳۴۰۳
پکرمان ۲۷۷۰
پکوير ۳۷۲۲
چکاوه ۳۰۵۶
چفيبر ۵۱۰۰
وملي ۱۴۰۶۲
نبروج ۳۷۱۶
کنور ۲۳۹۲
کدما ۱۳۳۷۵

اسکرول به بالا