سایت در حال بارگذاری می باشد...
امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 24 June , 2018

واگرایی مخفی مثبت با MACD در تایم هفتگی

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی
آسيا ۱۶۰۲
بساما ۳۷۱۶
ملت ۱۸۲۳
پارسيان ۱۶۷۱
مداران ۳۸۷۴
رتاپ ۳۲۲۰
رکيش ۳۱۱۰
رانفور ۲۳۶۹۷
ثرود ۱۲۱۱
وساخت ۲۵۲۳
ثفارس ۲۳۴۱
ثعمرا ۱۲۳۰
ثاباد ۲۴۷۶
ثشاهد ۱۲۰۲
ثامان ۱۹۱۳
حتوکا ۱۷۶۶
حفارس ۲۹۲۳
حسينا ۷۱۱۴
حتايد ۲۷۹۹
حپترو ۳۲۴۴
ولبهمن ۲۳۹۲
وايران ۱۴۲۱
ولصنم ۱۴۶۸
وبصادر ۱۰۰۵
وخاور ۱۸۳۶
دي ۱۴۰۴
وبيمه ۳۲۱۲
وگستر ۲۰۹۴
وتوسم ۱۴۹۵
کاذر ۲۰۷۶
کگاز ۳۶۶۶
کرازي ۱۹۰۹
کمرجان ۱۳۳۱۲
کخاک ۱۱۸۹۴
ساروم ۲۷۴۲
سبهان ۱۵۶۵۳
سشمال ۱۲۹۸
سبجنو ۵۳۲۳
سمازن ۳۹۷۴
سنير ۱۴۴۲۵
کترام ۲۵۶۲
کپارس ۵۴۸۶
کساوه ۲۳۰۵
کچيني ۳۰۳۴
شپلي ۴۸۴
شپاکسا ۴۰۶۸
شيران ۳۷۵۸
شپارس ۱۹۵۱
پاکشو ۱۱۰۹۵
شپترو ۲۶۲۰
شمواد ۳۷۴۷
دلقما ۲۸۴۸
دالبر ۷۹۷۷
دسبحا ۳۸۶۵
دکوثر ۱۵۳۲
دروز ۲۱۱۹
درازک ۱۶۸۴۸
دفارا ۵۷۶۷
دپارس ۱۲۷۸۸
ديران ۲۸۰۲
دزهراوي ۲۲۰۴۹
بهپاک ۴۲۷۸
غشان ۳۴۳۳
غپينو ۳۲۴۳
غسالم ۳۳۵۰
غشصفا ۵۶۰۲
غاذر ۵۵۷۲
غنوش ۳۵۰۹
بمپنا ۱۴۴۸۳
وبانک ۱۸۴۴
واميد ۱۷۶۵
قزوين ۴۶۵۱
قهکمت ۴۶۱۵
قصفها ۹۳۵۳
قلرست ۵۸۰۱
قشکر ۲۲۰۹
قشهد ۷۸۴۸
قمرو ۴۴۶۹
خکاوه ۷۵۵
ختوقا ۱۴۸۲
خکمک ۱۲۰۱
خلنت ۲۸۴۵
خفنر ۴۵۹۰
بنيرو ۴۶۱۱
بکاب ۱۴۷۴۴
تکنو ۲۳۲۷
لابسا ۲۵۶۵
تکشا ۳۷۸۹
فاذر ۳۰۴۲
فاراک ۱۴۳۷
فاما ۴۲۲۴
فجام ۹۴۲۱
ذوب ۷۸۰
فلوله ۶۷۸۷
فملي ۱۸۴۸
فباهنر ۶۱۹۶
فسرب ۲۳۲۷
فروس ۲۹۰۲
فمراد ۳۱۶۷
زنگان ۶۰۸۱
هرمز ۲۰۰۰
فنورد ۴۷۳۱
پدرخش ۳۸۳۳
پتاير ۳۴۰۳
پکرمان ۲۷۷۰
پکوير ۳۷۲۲
چفيبر ۵۱۰۰
وملي ۱۴۰۶۲
نبروج ۳۷۱۶
کنور ۲۳۹۲
کدما ۱۳۳۷۵
کماسه ۳۳۹۳
کپرور ۴۹۵۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واگرایی مخفی مثبت با MACD در تایم هفتگی

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی
آسيا ۱۶۰۲
بساما ۳۷۱۶
ملت ۱۸۲۳
پارسيان ۱۶۷۱
مداران ۳۸۷۴
رتاپ ۳۲۲۰
رکيش ۳۱۱۰
رانفور ۲۳۶۹۷
ثرود ۱۲۱۱
وساخت ۲۵۲۳
ثفارس ۲۳۴۱
ثعمرا ۱۲۳۰
ثاباد ۲۴۷۶
ثشاهد ۱۲۰۲
ثامان ۱۹۱۳
حتوکا ۱۷۶۶
حفارس ۲۹۲۳
حسينا ۷۱۱۴
حتايد ۲۷۹۹
حپترو ۳۲۴۴
ولبهمن ۲۳۹۲
وايران ۱۴۲۱
ولصنم ۱۴۶۸
وبصادر ۱۰۰۵
وخاور ۱۸۳۶
دي ۱۴۰۴
وبيمه ۳۲۱۲
وگستر ۲۰۹۴
وتوسم ۱۴۹۵
کاذر ۲۰۷۶
کگاز ۳۶۶۶
کرازي ۱۹۰۹
کمرجان ۱۳۳۱۲
کخاک ۱۱۸۹۴
ساروم ۲۷۴۲
سبهان ۱۵۶۵۳
سشمال ۱۲۹۸
سبجنو ۵۳۲۳
سمازن ۳۹۷۴
سنير ۱۴۴۲۵
کترام ۲۵۶۲
کپارس ۵۴۸۶
کساوه ۲۳۰۵
کچيني ۳۰۳۴
شپلي ۴۸۴
شپاکسا ۴۰۶۸
شيران ۳۷۵۸
شپارس ۱۹۵۱
پاکشو ۱۱۰۹۵
شپترو ۲۶۲۰
شمواد ۳۷۴۷
دلقما ۲۸۴۸
دالبر ۷۹۷۷
دسبحا ۳۸۶۵
دکوثر ۱۵۳۲
دروز ۲۱۱۹
درازک ۱۶۸۴۸
دفارا ۵۷۶۷
دپارس ۱۲۷۸۸
ديران ۲۸۰۲
دزهراوي ۲۲۰۴۹
بهپاک ۴۲۷۸
غشان ۳۴۳۳
غپينو ۳۲۴۳
غسالم ۳۳۵۰
غشصفا ۵۶۰۲
غاذر ۵۵۷۲
غنوش ۳۵۰۹
بمپنا ۱۴۴۸۳
وبانک ۱۸۴۴
واميد ۱۷۶۵
قزوين ۴۶۵۱
قهکمت ۴۶۱۵
قصفها ۹۳۵۳
قلرست ۵۸۰۱
قشکر ۲۲۰۹
قشهد ۷۸۴۸
قمرو ۴۴۶۹
خکاوه ۷۵۵
ختوقا ۱۴۸۲
خکمک ۱۲۰۱
خلنت ۲۸۴۵
خفنر ۴۵۹۰
بنيرو ۴۶۱۱
بکاب ۱۴۷۴۴
تکنو ۲۳۲۷
لابسا ۲۵۶۵
تکشا ۳۷۸۹
فاذر ۳۰۴۲
فاراک ۱۴۳۷
فاما ۴۲۲۴
فجام ۹۴۲۱
ذوب ۷۸۰
فلوله ۶۷۸۷
فملي ۱۸۴۸
فباهنر ۶۱۹۶
فسرب ۲۳۲۷
فروس ۲۹۰۲
فمراد ۳۱۶۷
زنگان ۶۰۸۱
هرمز ۲۰۰۰
فنورد ۴۷۳۱
پدرخش ۳۸۳۳
پتاير ۳۴۰۳
پکرمان ۲۷۷۰
پکوير ۳۷۲۲
چفيبر ۵۱۰۰
وملي ۱۴۰۶۲
نبروج ۳۷۱۶
کنور ۲۳۹۲
کدما ۱۳۳۷۵
کماسه ۳۳۹۳
کپرور ۴۹۵۸

اسکرول به بالا