سایت در حال بارگذاری می باشد...
امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 24 June , 2018

لیست تمام سهم ها بر اساس نسبت حجم معاملات بر میانگین حجم معاملات در ۱۰۰ روز گذشته

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد نسبت حجم روز گذشته به میانگین ۱۰۰ روز
غنوش ۱۵۶٫۵۵
وکار ۸۸٫۹
تايرا ۳۹٫۷۷
کپرور ۲۲٫۸۵
دفرا ۱۶٫۸۳
ودي ۱۲٫۵۶
فايرا ۱۱٫۵۳
فخاس ۱۰٫۷
خريخت ۹٫۹۹
شپاس ۹٫۷۵
کتوکا ۹٫۴۹
شگل ۹٫۴۶
دکوثر ۹٫۴۴
شخارک ۹٫۴
مارون ۸٫۴۷
ثالوند ۷٫۴۷
چکاوه ۷٫۴۱
وسينا ۷٫۱۱
وتوسم ۶٫۶
سغرب ۶٫۴۲
سنير ۶٫۲
بفجر ۶٫۰۷
خزر ۶٫۰۶
وبصادر ۵٫۷۴
تکنو ۵٫۴۳
ما ۵٫۱۸
بساما ۴٫۹۸
وپترو ۴٫۶۷
ميهن ۴٫۶۶
دسبحا ۴٫۶
ثپرديس ۴٫۵۳
ختور ۴٫۲۸
غشان ۴٫۲۸
ساربيل ۴٫۲۷
سصوفي ۴٫۱۴
ونيرو ۳٫۹۴
ولساپا ۳٫۸۶
فجام ۳٫۸۵
کسرا ۳٫۸۳
جم ۳٫۸۱
تپمپي ۳٫۷۲
چکارن ۳٫۶۸
شيراز ۳٫۶۵
آ س پ ۳٫۵۷
لابسا ۳٫۵۷
فپنتا ۳٫۳۶
دشيمي ۳٫۳۶
غاذر ۳٫۳۱
دماوند ۳٫۳۱
دجابر ۳٫۲۹
وسکاب ۳٫۲۷
همراه ۳٫۲۵
کطبس ۳٫۱
وتوس ۳٫۰۳
افرا ۲٫۹۶
ولصنم ۲٫۹۲
تليسه ۲٫۹۱
قپيرا ۲٫۸۶
غالبر ۲٫۸۵
وليز ۲٫۸۳
حفارس ۲٫۸۲
دتماد ۲٫۸۱
وبيمه ۲٫۷۴
غدشت ۲٫۶۹
ملت ۲٫۶۴
بموتو ۲٫۶۱
فزرين ۲٫۵۹
پلاسک ۲٫۵۸
چکاپا ۲٫۵۳
چافست ۲٫۴۷
اتکام ۲٫۴۶
سفانو ۲٫۴۳
دتوليد ۲٫۳۸
شکلر ۲٫۳۶
چفيبر ۲٫۳۱
شلعاب ۲٫۳
کشرق ۲٫۲۵
سکارون ۲٫۲۱
وگستر ۲٫۱۲
خمحور ۲٫۰۶
کبافق ۲٫۰۵
کيميا ۲٫۰۲
حپارسا ۲٫۰۱
وملل ۱٫۹۸
سمازن ۱٫۹۶
دي ۱٫۹۶
کگاز ۱٫۹۲
حسينا ۱٫۹۱
غديس ۱٫۸۹
فنورد ۱٫۸۸
خودرو ۱٫۸۳
شرانل ۱٫۸۲
کحافظ ۱٫۸۱
شاراک ۱٫۷۷
شکربن ۱٫۷۵
خراسان ۱٫۷۳
زمگسا ۱٫۷۱
دسبحان ۱٫۶۹
وايران ۱٫۶۷
کرماشا ۱٫۶۵
رتکو ۱٫۶۴
کمنگنز ۱٫۶۳
غگرجي ۱٫۶۳
وانصار ۱٫۶۱
خفناور ۱٫۵۸
پاسا ۱٫۵۸
شپلي ۱٫۵۷
شپنا ۱٫۵۶
فجر ۱٫۵۵
بکام ۱٫۵۴
کفپارس ۱٫۵۱
غگل ۱٫۵۱
فمراد ۱٫۵۱
خشرق ۱٫۴۹
ولغدر ۱٫۴۸
قزوين ۱٫۴۷
دروز ۱٫۴۵
اتکاي ۱٫۴۴
رمپنا ۱٫۴۴
وهور ۱٫۴۳
ميدکو ۱٫۴
خپويش ۱٫۳۹
لبوتان ۱٫۳۷
غپاک ۱٫۳۵
غبهنوش ۱٫۳۳
فاراک ۱٫۳۲
سفار ۱٫۳۱
کپشير ۱٫۳۱
شبندر ۱٫۳۱
وسپه ۱٫۳۱
کماسه ۱٫۳۱
وتوکا ۱٫۲۹
سدبير ۱٫۲۹
تاپيکو ۱٫۲۹
کرازي ۱٫۲۷
سدشت ۱٫۲۳
وپارس ۱٫۲۳
فارس ۱٫۲۳
واتي ۱٫۲۳
دفارا ۱٫۲۱
سهرمز ۱٫۲۱
آسيا ۱٫۲۱
پارسيان ۱٫۱۹
ددام ۱٫۱۹
والبر ۱٫۱۸
حپترو ۱٫۱۵
شسپا ۱٫۱۴
مفاخر ۱٫۱۴
فولاژ ۱٫۱۲
وگردش ۱٫۱۲
وپخش ۱٫۱۱
غفارس ۱٫۱
قلرست ۱٫۰۹
رانفور ۱٫۰۹
سيستم ۱٫۰۹
کسعدي ۱٫۰۸
شبهرن ۱٫۰۷
مبين ۱٫۰۶
خکار ۱٫۰۵
دسينا ۱٫۰۵
بکهنوج ۱٫۰۴
شپمچا ۱٫۰۴
بکاب ۱٫۰۴
ختراک ۱٫۰۳
داسوه ۱٫۰۳
حکمت ۱٫۰۲
شپديس ۱٫۰۲
پسهند ۱٫۰۲
ثاخت ۱٫۰۱
خگستر ۱٫۰۱
گوهران ۰٫۹۹
کفرا ۰٫۹۹
دامين ۰٫۹۸
غشهداب ۰٫۹۷
وخارزم ۰٫۹۷
فولاي ۰٫۹۶
سکرد ۰٫۹۵
لخزر ۰٫۹۴
ديران ۰٫۹۳
تکمبا ۰٫۹۲
وساخت ۰٫۹۲
وبملت ۰٫۹۱
غشاذر ۰٫۹۱
قشکر ۰٫۹
ثغرب ۰٫۹
وخاور ۰٫۹
ستران ۰٫۹
دالبر ۰٫۹
قثابت ۰٫۸۹
شاوان ۰٫۸۹
کساپا ۰٫۸۸
تکشا ۰٫۸۷
وملت ۰٫۸۷
خکمک ۰٫۸۷
قهکمت ۰٫۸۶
خاذين ۰٫۸۶
کچيني ۰٫۸۳
وغدير ۰٫۸۳
خوساز ۰٫۸۱
ثنوسا ۰٫۸۱
حسير ۰٫۸
غپينو ۰٫۸
شمواد ۰٫۸
سشرق ۰٫۷۹
اعتلا ۰٫۷۹
حتايد ۰٫۷۶
نبروج ۰٫۷۵
کرمان ۰٫۷۴
بمپنا ۰٫۷۴
قمرو ۰٫۷۴
وپست ۰٫۷۳
وبهمن ۰٫۷۳
وتوشه ۰٫۷۳
کهرام ۰٫۷۳
قچار ۰٫۷۲
سرود ۰٫۷۲
شبريز ۰٫۷۲
ولملت ۰٫۷۱
توريل ۰٫۷۱
خنصير ۰٫۷۱
حتوکا ۰٫۷
ثاژن ۰٫۷
کاما ۰٫۷
فنوال ۰٫۶۹
وتجارت ۰٫۶۹
فلوله ۰٫۶۸
خرينگ ۰٫۶۷
خموتور ۰٫۶۷
ثاباد ۰٫۶۷
سقاين ۰٫۶۷
پخش ۰٫۶۶
سمگا ۰٫۶۶
فاذر ۰٫۶۶
سپاها ۰٫۶۶
آپ ۰٫۶۵
تمحرکه ۰٫۶۵
رکيش ۰٫۶۴
فاسمين ۰٫۶۳
شليا ۰٫۶۳
خلنت ۰٫۶۳
شپارس ۰٫۶۳
ومعادن ۰٫۶۳
وکوثر ۰٫۶۲
غمارگ ۰٫۶۲
بالاس ۰٫۶۲
فولاد ۰٫۶۲
ونيکي ۰٫۶۲
اپرداز ۰٫۶۱
بترانس ۰٫۶۱
خپارس ۰٫۶۱
غبشهر ۰٫۶
کوثر ۰٫۶
وصنا ۰٫۶
کترام ۰٫۵۹
شنفت ۰٫۵۹
وبوعلي ۰٫۵۹
ذوب ۰٫۵۷
خمحرکه ۰٫۵۷
شتران ۰٫۵۷
غگلپا ۰٫۵۵
دلقما ۰٫۵۵
شپترو ۰٫۵۴
غگلستا ۰٫۵۴
سخوز ۰٫۵۴
شيران ۰٫۵۴
کچاد ۰٫۵۴
واعتبار ۰٫۵۳
دکيمي ۰٫۵۲
خکاوه ۰٫۵۲
دارو ۰٫۵۱
ثامان ۰٫۵
کپارس ۰٫۵
خزاميا ۰٫۵
خبهمن ۰٫۵
شدوص ۰٫۵
وساپا ۰٫۵
غچين ۰٫۴۹
قشير ۰٫۴۹
نمرينو ۰٫۴۹
خچرخش ۰٫۴۹
شفارس ۰٫۴۹
ثمسکن ۰٫۴۹
ونفت ۰٫۴۸
سيلام ۰٫۴۸
فباهنر ۰٫۴۷
برکت ۰٫۴۷
فروس ۰٫۴۷
ثرود ۰٫۴۷
بنيرو ۰٫۴۶
سهگمت ۰٫۴۶
زنگان ۰٫۴۶
ثباغ ۰٫۴۴
خساپا ۰٫۴۴
حريل ۰٫۴۴
مداران ۰٫۴۳
ونوين ۰٫۴۳
شاملا ۰٫۴۳
سيدکو ۰٫۴۳
فملي ۰٫۴۳
آکنتور ۰٫۴۲
سشمال ۰٫۴۲
ثشرق ۰٫۴۱
کسرام ۰٫۴۱
دبالک ۰٫۴
ارفع ۰٫۳۹
البرز ۰٫۳۹
پاکشو ۰٫۳۹
کلوند ۰٫۳۹
وبشهر ۰٫۳۹
قنيشا ۰٫۳۸
واميد ۰٫۳۸
قاسم ۰٫۳۸
وتوصا ۰٫۳۸
رتاپ ۰٫۳۷
وزمين ۰٫۳۷
کساوه ۰٫۳۷
سمايه ۰٫۳۶
وپاسار ۰٫۳۶
پرديس ۰٫۳۶
کنور ۰٫۳۶
ثفارس ۰٫۳۶
کي بي سي ۰٫۳۶
خاور ۰٫۳۶
ورنا ۰٫۳۴
حخزر ۰٫۳۴
دسانکو ۰٫۳۴
دزهراوي ۰٫۳۴
کخاک ۰٫۳۴
شفن ۰٫۳۴
پتاير ۰٫۳۳
شپاکسا ۰٫۳۲
سکرما ۰٫۳۲
ثعمرا ۰٫۳۱
سدور ۰٫۳۱
وصنعت ۰٫۳۱
پارسان ۰٫۳
وآذر ۰٫۳
زاگرس ۰٫۳
دانا ۰٫۲۹
فخوز ۰٫۲۸
بهپاک ۰٫۲۸
قصفها ۰٫۲۸
غشهد ۰٫۲۶
ساينا ۰٫۲۶
ثتران ۰٫۲۵
سبهان ۰٫۲۵
وبانک ۰٫۲۵
ختوقا ۰٫۲۴
کاذر ۰٫۲۴
سفارس ۰٫۲۴
وسبحان ۰٫۲۳
فسرب ۰٫۲۲
دپارس ۰٫۲۱
اخابر ۰٫۲۱
بپاس ۰٫۲۱
خاهن ۰٫۲
کگل ۰٫۱۹
حفاري ۰٫۱۹
بالبر ۰٫۱۸
حکشتي ۰٫۱۸
مرقام ۰٫۱۷
قشرين ۰٫۱۶
فاما ۰٫۱۶
پترول ۰٫۱۶
خمهر ۰٫۱۶
کهمدا ۰٫۱۶
غسالم ۰٫۱۳
ثشاهد ۰٫۱۳
ساراب ۰٫۱۳
غمهرا ۰٫۱۳
شتوکا ۰٫۱۳
پکوير ۰٫۱۳
کروي ۰٫۱۳
دابور ۰٫۱۲
زگلدشت ۰٫۱۱
شراز ۰٫۱۱
پکرمان ۰٫۱
فرآور ۰٫۱
غشصفا ۰٫۱
کاسپين ۰٫۱
کدما ۰٫۰۹
دلر ۰٫۰۸
بسويچ ۰٫۰۸
تيپيکو ۰٫۰۸
شسينا ۰٫۰۷
خفنر ۰٫۰۶
درازک ۰٫۰۶
شفارا ۰٫۰۶
وصندوق ۰٫۰۶
هرمز ۰٫۰۶
دعبيد ۰٫۰۶
سخاش ۰٫۰۶
غمينو ۰٫۰۴
سبزوا ۰٫۰۴
خديزل ۰٫۰۳
وملي ۰٫۰۳
ولبهمن ۰٫۰۳
پدرخش ۰٫۰۳
فسپا ۰٫۰۲
غدام ۰٫۰۲
کمرجان ۰٫۰۲
قنقش ۰٫۰۱
سبجنو ۰٫۰۱
لسرما ۰٫۰۱
بشهاب ۰٫۰۱
فلامي ۰
ساروم ۰
سخزر ۰
سصفها ۰
قشهد ۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست تمام سهم ها بر اساس نسبت حجم معاملات بر میانگین حجم معاملات در ۱۰۰ روز گذشته

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد نسبت حجم روز گذشته به میانگین ۱۰۰ روز
غنوش ۱۵۶٫۵۵
وکار ۸۸٫۹
تايرا ۳۹٫۷۷
کپرور ۲۲٫۸۵
دفرا ۱۶٫۸۳
ودي ۱۲٫۵۶
فايرا ۱۱٫۵۳
فخاس ۱۰٫۷
خريخت ۹٫۹۹
شپاس ۹٫۷۵
کتوکا ۹٫۴۹
شگل ۹٫۴۶
دکوثر ۹٫۴۴
شخارک ۹٫۴
مارون ۸٫۴۷
ثالوند ۷٫۴۷
چکاوه ۷٫۴۱
وسينا ۷٫۱۱
وتوسم ۶٫۶
سغرب ۶٫۴۲
سنير ۶٫۲
بفجر ۶٫۰۷
خزر ۶٫۰۶
وبصادر ۵٫۷۴
تکنو ۵٫۴۳
ما ۵٫۱۸
بساما ۴٫۹۸
وپترو ۴٫۶۷
ميهن ۴٫۶۶
دسبحا ۴٫۶
ثپرديس ۴٫۵۳
ختور ۴٫۲۸
غشان ۴٫۲۸
ساربيل ۴٫۲۷
سصوفي ۴٫۱۴
ونيرو ۳٫۹۴
ولساپا ۳٫۸۶
فجام ۳٫۸۵
کسرا ۳٫۸۳
جم ۳٫۸۱
تپمپي ۳٫۷۲
چکارن ۳٫۶۸
شيراز ۳٫۶۵
آ س پ ۳٫۵۷
لابسا ۳٫۵۷
فپنتا ۳٫۳۶
دشيمي ۳٫۳۶
غاذر ۳٫۳۱
دماوند ۳٫۳۱
دجابر ۳٫۲۹
وسکاب ۳٫۲۷
همراه ۳٫۲۵
کطبس ۳٫۱
وتوس ۳٫۰۳
افرا ۲٫۹۶
ولصنم ۲٫۹۲
تليسه ۲٫۹۱
قپيرا ۲٫۸۶
غالبر ۲٫۸۵
وليز ۲٫۸۳
حفارس ۲٫۸۲
دتماد ۲٫۸۱
وبيمه ۲٫۷۴
غدشت ۲٫۶۹
ملت ۲٫۶۴
بموتو ۲٫۶۱
فزرين ۲٫۵۹
پلاسک ۲٫۵۸
چکاپا ۲٫۵۳
چافست ۲٫۴۷
اتکام ۲٫۴۶
سفانو ۲٫۴۳
دتوليد ۲٫۳۸
شکلر ۲٫۳۶
چفيبر ۲٫۳۱
شلعاب ۲٫۳
کشرق ۲٫۲۵
سکارون ۲٫۲۱
وگستر ۲٫۱۲
خمحور ۲٫۰۶
کبافق ۲٫۰۵
کيميا ۲٫۰۲
حپارسا ۲٫۰۱
وملل ۱٫۹۸
سمازن ۱٫۹۶
دي ۱٫۹۶
کگاز ۱٫۹۲
حسينا ۱٫۹۱
غديس ۱٫۸۹
فنورد ۱٫۸۸
خودرو ۱٫۸۳
شرانل ۱٫۸۲
کحافظ ۱٫۸۱
شاراک ۱٫۷۷
شکربن ۱٫۷۵
خراسان ۱٫۷۳
زمگسا ۱٫۷۱
دسبحان ۱٫۶۹
وايران ۱٫۶۷
کرماشا ۱٫۶۵
رتکو ۱٫۶۴
کمنگنز ۱٫۶۳
غگرجي ۱٫۶۳
وانصار ۱٫۶۱
خفناور ۱٫۵۸
پاسا ۱٫۵۸
شپلي ۱٫۵۷
شپنا ۱٫۵۶
فجر ۱٫۵۵
بکام ۱٫۵۴
کفپارس ۱٫۵۱
غگل ۱٫۵۱
فمراد ۱٫۵۱
خشرق ۱٫۴۹
ولغدر ۱٫۴۸
قزوين ۱٫۴۷
دروز ۱٫۴۵
اتکاي ۱٫۴۴
رمپنا ۱٫۴۴
وهور ۱٫۴۳
ميدکو ۱٫۴
خپويش ۱٫۳۹
لبوتان ۱٫۳۷
غپاک ۱٫۳۵
غبهنوش ۱٫۳۳
فاراک ۱٫۳۲
سفار ۱٫۳۱
کپشير ۱٫۳۱
شبندر ۱٫۳۱
وسپه ۱٫۳۱
کماسه ۱٫۳۱
وتوکا ۱٫۲۹
سدبير ۱٫۲۹
تاپيکو ۱٫۲۹
کرازي ۱٫۲۷
سدشت ۱٫۲۳
وپارس ۱٫۲۳
فارس ۱٫۲۳
واتي ۱٫۲۳
دفارا ۱٫۲۱
سهرمز ۱٫۲۱
آسيا ۱٫۲۱
پارسيان ۱٫۱۹
ددام ۱٫۱۹
والبر ۱٫۱۸
حپترو ۱٫۱۵
شسپا ۱٫۱۴
مفاخر ۱٫۱۴
فولاژ ۱٫۱۲
وگردش ۱٫۱۲
وپخش ۱٫۱۱
غفارس ۱٫۱
قلرست ۱٫۰۹
رانفور ۱٫۰۹
سيستم ۱٫۰۹
کسعدي ۱٫۰۸
شبهرن ۱٫۰۷
مبين ۱٫۰۶
خکار ۱٫۰۵
دسينا ۱٫۰۵
بکهنوج ۱٫۰۴
شپمچا ۱٫۰۴
بکاب ۱٫۰۴
ختراک ۱٫۰۳
داسوه ۱٫۰۳
حکمت ۱٫۰۲
شپديس ۱٫۰۲
پسهند ۱٫۰۲
ثاخت ۱٫۰۱
خگستر ۱٫۰۱
گوهران ۰٫۹۹
کفرا ۰٫۹۹
دامين ۰٫۹۸
غشهداب ۰٫۹۷
وخارزم ۰٫۹۷
فولاي ۰٫۹۶
سکرد ۰٫۹۵
لخزر ۰٫۹۴
ديران ۰٫۹۳
تکمبا ۰٫۹۲
وساخت ۰٫۹۲
وبملت ۰٫۹۱
غشاذر ۰٫۹۱
قشکر ۰٫۹
ثغرب ۰٫۹
وخاور ۰٫۹
ستران ۰٫۹
دالبر ۰٫۹
قثابت ۰٫۸۹
شاوان ۰٫۸۹
کساپا ۰٫۸۸
تکشا ۰٫۸۷
وملت ۰٫۸۷
خکمک ۰٫۸۷
قهکمت ۰٫۸۶
خاذين ۰٫۸۶
کچيني ۰٫۸۳
وغدير ۰٫۸۳
خوساز ۰٫۸۱
ثنوسا ۰٫۸۱
حسير ۰٫۸
غپينو ۰٫۸
شمواد ۰٫۸
سشرق ۰٫۷۹
اعتلا ۰٫۷۹
حتايد ۰٫۷۶
نبروج ۰٫۷۵
کرمان ۰٫۷۴
بمپنا ۰٫۷۴
قمرو ۰٫۷۴
وپست ۰٫۷۳
وبهمن ۰٫۷۳
وتوشه ۰٫۷۳
کهرام ۰٫۷۳
قچار ۰٫۷۲
سرود ۰٫۷۲
شبريز ۰٫۷۲
ولملت ۰٫۷۱
توريل ۰٫۷۱
خنصير ۰٫۷۱
حتوکا ۰٫۷
ثاژن ۰٫۷
کاما ۰٫۷
فنوال ۰٫۶۹
وتجارت ۰٫۶۹
فلوله ۰٫۶۸
خرينگ ۰٫۶۷
خموتور ۰٫۶۷
ثاباد ۰٫۶۷
سقاين ۰٫۶۷
پخش ۰٫۶۶
سمگا ۰٫۶۶
فاذر ۰٫۶۶
سپاها ۰٫۶۶
آپ ۰٫۶۵
تمحرکه ۰٫۶۵
رکيش ۰٫۶۴
فاسمين ۰٫۶۳
شليا ۰٫۶۳
خلنت ۰٫۶۳
شپارس ۰٫۶۳
ومعادن ۰٫۶۳
وکوثر ۰٫۶۲
غمارگ ۰٫۶۲
بالاس ۰٫۶۲
فولاد ۰٫۶۲
ونيکي ۰٫۶۲
اپرداز ۰٫۶۱
بترانس ۰٫۶۱
خپارس ۰٫۶۱
غبشهر ۰٫۶
کوثر ۰٫۶
وصنا ۰٫۶
کترام ۰٫۵۹
شنفت ۰٫۵۹
وبوعلي ۰٫۵۹
ذوب ۰٫۵۷
خمحرکه ۰٫۵۷
شتران ۰٫۵۷
غگلپا ۰٫۵۵
دلقما ۰٫۵۵
شپترو ۰٫۵۴
غگلستا ۰٫۵۴
سخوز ۰٫۵۴
شيران ۰٫۵۴
کچاد ۰٫۵۴
واعتبار ۰٫۵۳
دکيمي ۰٫۵۲
خکاوه ۰٫۵۲
دارو ۰٫۵۱
ثامان ۰٫۵
کپارس ۰٫۵
خزاميا ۰٫۵
خبهمن ۰٫۵
شدوص ۰٫۵
وساپا ۰٫۵
غچين ۰٫۴۹
قشير ۰٫۴۹
نمرينو ۰٫۴۹
خچرخش ۰٫۴۹
شفارس ۰٫۴۹
ثمسکن ۰٫۴۹
ونفت ۰٫۴۸
سيلام ۰٫۴۸
فباهنر ۰٫۴۷
برکت ۰٫۴۷
فروس ۰٫۴۷
ثرود ۰٫۴۷
بنيرو ۰٫۴۶
سهگمت ۰٫۴۶
زنگان ۰٫۴۶
ثباغ ۰٫۴۴
خساپا ۰٫۴۴
حريل ۰٫۴۴
مداران ۰٫۴۳
ونوين ۰٫۴۳
شاملا ۰٫۴۳
سيدکو ۰٫۴۳
فملي ۰٫۴۳
آکنتور ۰٫۴۲
سشمال ۰٫۴۲
ثشرق ۰٫۴۱
کسرام ۰٫۴۱
دبالک ۰٫۴
ارفع ۰٫۳۹
البرز ۰٫۳۹
پاکشو ۰٫۳۹
کلوند ۰٫۳۹
وبشهر ۰٫۳۹
قنيشا ۰٫۳۸
واميد ۰٫۳۸
قاسم ۰٫۳۸
وتوصا ۰٫۳۸
رتاپ ۰٫۳۷
وزمين ۰٫۳۷
کساوه ۰٫۳۷
سمايه ۰٫۳۶
وپاسار ۰٫۳۶
پرديس ۰٫۳۶
کنور ۰٫۳۶
ثفارس ۰٫۳۶
کي بي سي ۰٫۳۶
خاور ۰٫۳۶
ورنا ۰٫۳۴
حخزر ۰٫۳۴
دسانکو ۰٫۳۴
دزهراوي ۰٫۳۴
کخاک ۰٫۳۴
شفن ۰٫۳۴
پتاير ۰٫۳۳
شپاکسا ۰٫۳۲
سکرما ۰٫۳۲
ثعمرا ۰٫۳۱
سدور ۰٫۳۱
وصنعت ۰٫۳۱
پارسان ۰٫۳
وآذر ۰٫۳
زاگرس ۰٫۳
دانا ۰٫۲۹
فخوز ۰٫۲۸
بهپاک ۰٫۲۸
قصفها ۰٫۲۸
غشهد ۰٫۲۶
ساينا ۰٫۲۶
ثتران ۰٫۲۵
سبهان ۰٫۲۵
وبانک ۰٫۲۵
ختوقا ۰٫۲۴
کاذر ۰٫۲۴
سفارس ۰٫۲۴
وسبحان ۰٫۲۳
فسرب ۰٫۲۲
دپارس ۰٫۲۱
اخابر ۰٫۲۱
بپاس ۰٫۲۱
خاهن ۰٫۲
کگل ۰٫۱۹
حفاري ۰٫۱۹
بالبر ۰٫۱۸
حکشتي ۰٫۱۸
مرقام ۰٫۱۷
قشرين ۰٫۱۶
فاما ۰٫۱۶
پترول ۰٫۱۶
خمهر ۰٫۱۶
کهمدا ۰٫۱۶
غسالم ۰٫۱۳
ثشاهد ۰٫۱۳
ساراب ۰٫۱۳
غمهرا ۰٫۱۳
شتوکا ۰٫۱۳
پکوير ۰٫۱۳
کروي ۰٫۱۳
دابور ۰٫۱۲
زگلدشت ۰٫۱۱
شراز ۰٫۱۱
پکرمان ۰٫۱
فرآور ۰٫۱
غشصفا ۰٫۱
کاسپين ۰٫۱
کدما ۰٫۰۹
دلر ۰٫۰۸
بسويچ ۰٫۰۸
تيپيکو ۰٫۰۸
شسينا ۰٫۰۷
خفنر ۰٫۰۶
درازک ۰٫۰۶
شفارا ۰٫۰۶
وصندوق ۰٫۰۶
هرمز ۰٫۰۶
دعبيد ۰٫۰۶
سخاش ۰٫۰۶
غمينو ۰٫۰۴
سبزوا ۰٫۰۴
خديزل ۰٫۰۳
وملي ۰٫۰۳
ولبهمن ۰٫۰۳
پدرخش ۰٫۰۳
فسپا ۰٫۰۲
غدام ۰٫۰۲
کمرجان ۰٫۰۲
قنقش ۰٫۰۱
سبجنو ۰٫۰۱
لسرما ۰٫۰۱
بشهاب ۰٫۰۱
فلامي ۰
ساروم ۰
سخزر ۰
سصفها ۰
قشهد ۰

اسکرول به بالا