سایت در حال بارگذاری می باشد...
امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 24 June , 2018

سهم هایی که در تداخل با سطوح ناشی از گپ در نمودار تعدیل شده خود هستند

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی سطح پر ترافیک
وساخت ۲۵۲۳ ۲۴۹۲
وتوس ۲۱۳۴ ۲۰۷۴
توريل ۱۹۱۰ ۱۹۱۵
ونوين ۱۵۴۷ ۱۵۱۵
وگردش ۱۲۳۲ ۱۲۶۴
سمايه ۱۲۲۶ ۱۲۳۰
وصنا ۹۸۳ ۹۷۷
کسرا ۳۱۱۹ ۳۱۵۴
کگاز ۳۶۶۶ ۳۷۱۷
سشرق ۸۷۸ ۸۹۴
سبزوا ۱۱۹۹ ۱۲۱۷
سنير ۱۴۴۲۵ ۱۴۹۹۱
بالاس ۱۵۰۶۹ ۱۵۰۰۲
شدوص ۳۶۵۵ ۳۶۰۵
دلر ۴۴۱۸ ۴۴۶۸
غدشت ۸۳۸۷ ۸۱۵۰
خکاوه ۷۵۵ ۷۵۴
خفناور ۲۱۴۰ ۲۱۷۷
خريخت ۱۲۶۲ ۱۲۵۱
خمهر ۱۲۹۲ ۱۲۸۳
پسهند ۲۷۴۲ ۲۷۳۰
کطبس ۲۸۰۳ ۲۸۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سهم هایی که در تداخل با سطوح ناشی از گپ در نمودار تعدیل شده خود هستند

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی سطح پر ترافیک
وساخت ۲۵۲۳ ۲۴۹۲
وتوس ۲۱۳۴ ۲۰۷۴
توريل ۱۹۱۰ ۱۹۱۵
ونوين ۱۵۴۷ ۱۵۱۵
وگردش ۱۲۳۲ ۱۲۶۴
سمايه ۱۲۲۶ ۱۲۳۰
وصنا ۹۸۳ ۹۷۷
کسرا ۳۱۱۹ ۳۱۵۴
کگاز ۳۶۶۶ ۳۷۱۷
سشرق ۸۷۸ ۸۹۴
سبزوا ۱۱۹۹ ۱۲۱۷
سنير ۱۴۴۲۵ ۱۴۹۹۱
بالاس ۱۵۰۶۹ ۱۵۰۰۲
شدوص ۳۶۵۵ ۳۶۰۵
دلر ۴۴۱۸ ۴۴۶۸
غدشت ۸۳۸۷ ۸۱۵۰
خکاوه ۷۵۵ ۷۵۴
خفناور ۲۱۴۰ ۲۱۷۷
خريخت ۱۲۶۲ ۱۲۵۱
خمهر ۱۲۹۲ ۱۲۸۳
پسهند ۲۷۴۲ ۲۷۳۰
کطبس ۲۸۰۳ ۲۸۰۰

اسکرول به بالا