سایت در حال بارگذاری می باشد...
امروز یکشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 24 June , 2018

سهم هایی که در تداخل با سطوح ناشی از گپ در نمودار تعدیل نشده خود هستند

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی سطح پر ترافیک
شپاس ۳۴۰۳ ۳۳۱۶
پارسيان ۱۶۷۱ ۱۶۵۰
مرقام ۵۹۰۳ ۶۰۰۰
رتکو ۱۲۰۲۴ ۱۱۸۰۸
ثعمرا ۱۲۳۰ ۱۲۴۹
ثامان ۱۹۱۳ ۱۹۱۸
حسينا ۷۱۱۴ ۷۱۲۲
ولغدر ۱۰۵۹ ۱۰۷۰
وايران ۱۴۲۱ ۱۴۳۰
وگردش ۱۲۳۲ ۱۲۴۷
سمايه ۱۲۲۶ ۱۲۳۰
وتوسم ۱۴۹۵ ۱۵۰۰
واعتبار ۱۴۹۹ ۱۴۶۹
کگاز ۳۶۶۶ ۳۷۱۷
سبزوا ۱۱۹۹ ۱۲۱۷
سکارون ۳۵۳۱ ۳۵۰۰
سمگا ۱۸۵۹ ۱۸۶۷
مارون ۳۴۶۵۷ ۳۴۲۰۰
پاکشو ۱۱۰۹۵ ۱۰۹۰۰
دجابر ۱۱۰۷۹ ۱۱۰۹۶
کاسپين ۱۸۸۴۵ ۱۸۰۰۱
دتماد ۶۱۱۸ ۶۰۷۱
غشاذر ۲۲۳۳ ۲۲۷۸
غشصفا ۵۶۰۲ ۵۴۰۰
غدشت ۸۳۸۷ ۸۱۵۰
خکاوه ۷۵۵ ۷۶۱
خگستر ۲۵۷۹ ۲۵۶۰
خاور ۷۱۳ ۷۱۳
خرينگ ۸۷۷ ۸۶۷
خوساز ۱۷۱۰ ۱۷۰۰
خزر ۸۵۱ ۸۳۵
خمهر ۱۲۹۲ ۱۳۰۰
خشرق ۳۳۹۹ ۳۴۶۹
لابسا ۲۵۶۵ ۲۵۴۰
لخزر ۸۵۰۸ ۸۵۰۱
فاراک ۱۴۳۷ ۱۴۵۰
پدرخش ۳۸۳۳ ۳۸۲۰
کبافق ۱۴۳۴۷ ۱۴۴۷۷
کنور ۲۳۹۲ ۲۳۵۹
کمنگنز ۵۳۲۷ ۵۱۵۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سهم هایی که در تداخل با سطوح ناشی از گپ در نمودار تعدیل نشده خود هستند

متن نمونه توضیحات

تاریخ بروز رسانی اطلاعات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

نماد قیمت پایانی سطح پر ترافیک
شپاس ۳۴۰۳ ۳۳۱۶
پارسيان ۱۶۷۱ ۱۶۵۰
مرقام ۵۹۰۳ ۶۰۰۰
رتکو ۱۲۰۲۴ ۱۱۸۰۸
ثعمرا ۱۲۳۰ ۱۲۴۹
ثامان ۱۹۱۳ ۱۹۱۸
حسينا ۷۱۱۴ ۷۱۲۲
ولغدر ۱۰۵۹ ۱۰۷۰
وايران ۱۴۲۱ ۱۴۳۰
وگردش ۱۲۳۲ ۱۲۴۷
سمايه ۱۲۲۶ ۱۲۳۰
وتوسم ۱۴۹۵ ۱۵۰۰
واعتبار ۱۴۹۹ ۱۴۶۹
کگاز ۳۶۶۶ ۳۷۱۷
سبزوا ۱۱۹۹ ۱۲۱۷
سکارون ۳۵۳۱ ۳۵۰۰
سمگا ۱۸۵۹ ۱۸۶۷
مارون ۳۴۶۵۷ ۳۴۲۰۰
پاکشو ۱۱۰۹۵ ۱۰۹۰۰
دجابر ۱۱۰۷۹ ۱۱۰۹۶
کاسپين ۱۸۸۴۵ ۱۸۰۰۱
دتماد ۶۱۱۸ ۶۰۷۱
غشاذر ۲۲۳۳ ۲۲۷۸
غشصفا ۵۶۰۲ ۵۴۰۰
غدشت ۸۳۸۷ ۸۱۵۰
خکاوه ۷۵۵ ۷۶۱
خگستر ۲۵۷۹ ۲۵۶۰
خاور ۷۱۳ ۷۱۳
خرينگ ۸۷۷ ۸۶۷
خوساز ۱۷۱۰ ۱۷۰۰
خزر ۸۵۱ ۸۳۵
خمهر ۱۲۹۲ ۱۳۰۰
خشرق ۳۳۹۹ ۳۴۶۹
لابسا ۲۵۶۵ ۲۵۴۰
لخزر ۸۵۰۸ ۸۵۰۱
فاراک ۱۴۳۷ ۱۴۵۰
پدرخش ۳۸۳۳ ۳۸۲۰
کبافق ۱۴۳۴۷ ۱۴۴۷۷
کنور ۲۳۹۲ ۲۳۵۹
کمنگنز ۵۳۲۷ ۵۱۵۶

اسکرول به بالا